Product ontwerper

Product designer

Als Product Designer of productontwerper streef ik naar het perfecte productontwerp als oplossing voor uw oorspronkelijk idee of probleem. Ik ga graag het productontwerpproces samen met u aan. Door hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en constant oog te houden voor belangrijke drijfveren achter uw en mijn keuzes. Zij aan zij met u als ‘bewaker’ van de oorspronkelijke productvisie. Gepassioneerd industrieel ontwerp van uw product, op basis van een uitgebreide expertise en ervaring. Visueel creatief dankzij praktische ervaring, kennis van productietechnologie en technische vindingrijkheid.

Productontwerp: ervaren productontwerper

Als productontwerper help ik ondernemers met de ontwikkeling van nieuwe, betere, mooiere producten waarmee zij leiderschap tonen in hun markt.

Ondernemers en bedrijven zijn de aanjager van de economie en de initiators van innovatieve producten. Als ervaringsdeskundige heeft u een duidelijk beeld van de problematiek en kansen die in uw markt spelen. Vanuit uw visie voor de toekomst kunt u komen tot interessante ideeën voor nieuwe producten waarmee u uw markt beter kunt gaan bedienen.

Als product ontwerper zet ik mijn creativiteit en designer skills in om die ideeën ook daadwerkelijk om te zetten in marktrijpe producten. Altijd door procesmatig en inventief te werk te gaan, met bewuste keuzes voor het ontwerp dat u zoekt.

Concreet plan van aanpak

Via een gefaseerde ontwerpaanpak ontwikkel ik samen met de ondernemer het product van eerste schets tot productieserie en marktintroductie.

Van onderzoek en een duidelijke formulering van de opdracht, gaan we naar de creatieve ideefase. Als ontwerper kan ik oplossingen snel op papier zetten met handschetsen of in 3D. Hierdoor komen de ideeën direct tot leven. Dit werkt voor u verhelderend bij het maken van beslissingen. We maken keuzes welke oplossingen we gaan uitwerken tot enkele maakbare conceptontwerpen, en de ontwikkeling naar een definitief ontwerp. Soms besluiten we om vroegtijdig al prototypes te maken, zodat we functies kunnen testen en nieuwe inzichten verkrijgen. Zo bedenken we per ontwerpfase diverse oplossingen, testen we ze, en stellen het eisen en wensenpakket steeds scherper totdat we een concreet ontwerp hebben waarvoor vele keuzes zijn gemaakt voor o.a. vorm, functie, maakbaarheid, en kostprijs. Als er meer gespecialiseerde kennis nodig is voor een bepaald probleem werk ik desgewenst samen met leveranciers uit mijn netwerk of zoek ik samenwerking met experts met specifieke kennis.

(werkwijze)

Als industrieel ontwerper zie ik het als een uitdaging om de klant frisse nieuwe inzichten te geven in een voor hem bekend product of probleem.

De oplossing is niet altijd een straightforward antwoord op het probleem. Soms geef ik de klant niet waar hij om vraagt; maar waar hij nooit aan dacht dat hij dit wilde..!

Een succesvol productontwerp

Een succesvol productontwerp is het resultaat van een gedegen aanpak en de inzet van veel kennis en ervaring met productontwikkeling. Productontwikkeling is het toepassen van creativiteit en kennis en kunde. Creatief denken, technische kennis, vormgeving en slimme keuzes maken zijn zaken die in ieder project terugkomen. Ieder project is maatwerk en vraagt om een specifieke aanpak om snel en effectief tot een goed ontwerp te komen. Uw wensen zijn heel belangrijk. Laat u de uitvoering geheel aan mij of wilt u zelf ook ruimte in het project hebben voor uw deel van het research en ontwikkelingswerk? Alles bespreken we met directe communicatielijnen.

Productontwerper gezocht: waarom Marc?

Product Design op basis van handschetsen, zodat u meteen ziet of ik uw ideeën juiste interpreteer. Maximale helderheid en direct een concrete visualisatie. Technisch en creatief te gelijk: stap voor stap en resultaatgericht.

Ik benut de energie uit de samenwerking om uw idee verder te brengen, met een streven voor precisie en efficiëntie. Ik nodig u graag uit in het ontwikkeltraject om een inspirerend product in de markt te zetten. Binnen uw specifieke ondernemersvisie om grenzen te verleggen. Door de kleinste details visueel te maken, voor een boeiend ideevormingsproces.

Neem contact op voor vragen, een kennismaking of een creatief klankbord!

Ik ben benieuwd naar uw idee, dus neem vrijblijvend contact op of stuur een e-mail