Werkwijze

Ontwerpproces: van idee tot realisatie

Procesmatig en met een duidelijk doel voor ogen werken we aan de productontwikkeling van uw initiële idee naar een definitief ontwerp (final design) en de realisatie.

Uw idee kent zijn oorsprong in een duidelijke visie op de markt. Die bespreken we goed zodat we een duidelijke probleemstelling en een programma van eisen en wensen kunnen opstellen. Hieruit wordt ook duidelijk of er nog research nodig is op een bepaald gebied. Tevens stellen we een projectaanpak samen, we beslissen wat we gaan doen en in welk tijdsbestek, en indien nodig maken we afspraken m.b.t. geheimhouding van het idee.

1

Idee fase

Project definitie, oriëntatie en ideeën genereren

2

Concept fase

Synthese kansrijke ideeën in realistische concepten

3

Model fase

Concept doorontwikkelen tot definitief ontwerp en model

4

Detailleringsfase

Optimaliseren ontwerp en realisatie

Beoordeel uw productidee

Beoordeel zelf uw idee door aan vier aspecten van het idee een waardering te geven. Waardeer met een cijfer van 0 – 10.

Marktgericht

Heeft u een duidelijke doelgroep voor ogen? Wat wil de gebruiker? Wat is het gedrag van die gebruiker? Hoe ziet de productinteractie eruit? Wat is de beoogde marktpositionering? Wat is het prijs-marktsegment? Hoe vervult uw product de wensen van de gebruiker?

Aantrekkelijk

Spreekt het idee tot de verbeelding? Wordt u er warm van bij het idee dat het product straks op de markt is? Is het idee spraakmakend? Kan het een mooi product worden? In hoeverre is het product onderscheidend in design? Wordt het product straks met trots gedragen binnen uw bedrijf?

Realiseerbaar

Denkt u dat het product produceerbaar is met het oog op geometrie, materialen en fabricagewijzen? Denkt u dat het een betaalbaar product is? Is het product te implementeren binnen uw bestaande bedrijfsvoering? In hoeverre moet u uw bedrijfsprocessen aanpassen op het nieuwe product? Hoe ziet de levenscyclus eruit van het nieuwe product?

Conceptueel sterk

Is het idee vernieuwend? Wordt er echt op een behoefte ingespeeld met het nieuwe product? Is het idee doordacht waarbij met alle mogelijke valkuilen rekening is gehouden? Onderscheid uw idee zich duidelijk van de reeds bestaande oplossingen in de markt?

Neem contact op voor vragen, een kennismaking of een creatief klankbord!

Ik ben benieuwd naar uw idee, dus neem vrijblijvend contact op of stuur een e-mail